Institutul de cercetări produse auxiliare organice mediaș

Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice - Mediaș

 

Institutul a fost înfiinţat în anul 1955 sub numele de Chimigaz, având un efectiv mai mic de 50 de persoane, cu sediul în Mediaş şi dispunând de o bază de piloţi experimentali pe fost platformă Carbosin din Copşa Mică.

 

Ca obiect de activitate, institutul a avut cercetarea chimizării gazelor naturale (metan şi omologii superiori) şi a derivaţilor obţinuţi.

În anul 1973 se schimbă denumirea din Chimigaz în ICPAO - Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice.În aceeaşi perioadă se ataşează secţiile de cercetare din Râşnov şi Tg. Mureş, având profil de derivaţi acrilici, respectiv produse pentru tehnica fotografică.

Până în anul 1990 s-au elaborat peste 200 de tehnologii, majoritatea fiind industrializate pe platformele chimice de la Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Borzeşti, Tg. Mureş, Brazi, Târnăveni, Turda, Fălticeni şi Carbosin Copşa Mică.

 

În palmaresul activităţii de cercetare se pot enumera 600 de brevete de invenţie, 200 de tehnologii majoritatea industrializate, diplome şi medalii obţinute la saloanele internaţionale de la Geneva, Londra, premiile Academiei Române.

 

Institutul de Produse Auxiliare Organice Mediaş are ca activitate de bază, cercetarea aplicativă pe următoarele direcții de cercetare:

 • valorificarea bioresurselor
 • valorificarea subproduselor
 • protecţia mediului
 • modificarea si caracterizarea fizico-chimica a polimerilor
 • metode noi pentru tratarea netesutelor si pieilor naturale
 • acoperiri UV fotopolimerizabile
 • transfer tehnologic

Odata cu dezvoltarea institutului și dând curs cererii de expertiză în diferite domenii, aceste preocupări s-au extins înspre programe de mediu, sănătate, modernizări tehnologice, tehnologii curate.

 

Institutul dispune de:

 • laboratoare de cercetare: de chimie, chimie analitică (spectroscopie, cromatografie, chimie fizico-chimică)
 • echipamente și instalații pilot: stație de purificare apă prin osmoză inversă, reactor de micropilot tubular 500 mL, atomizor 1000L, instalație micropilot de tratare a apelor contaminate cu hidrocarburi, instație pilot de esterificare, instlație pilot de obținere emulsii acrilice și vinil-acrilice.

În anul 2012 s-a înfiinţat Punctul de lucru din Bucureşti, Spl. Independenţei 202, Sector 6, a cărui activitate se desfășoară pe două direcţii:

 • cercetare aplicativă în domeniul materialelor polimerice
 • caracterizare polimeri în cadrul Laboratorului de încercări fizico-mecanice și chimice

Activitatea de cercetare are ca obiect prelucrarea materialelor polimerice, atât sintetice cât și obținute din resurse regenerabile cu aplicabilitate în următoarele domeniile: industrial (repere auto, ambalaje), protecția mediului (recuperare și reciclare deșeuri materiale plastice), medical (materiale polimerice biocompatibile), etc.

 

În anul 2013 s-a înfiinţat Punctul de lucru din Cluj Napoca.