Institutul de cercetări produse auxiliare organice mediaș

REUTILIZAREA DEȘEURILOR DE POLIPROPILENĂ
FOLOSIND UN NOU ADITIV
REPOLY

 


Acronim: REPOLY
Competiție/ID Proiect: PN-II-PT-PCCA--2012
Nr. proiect: 67/2012
Parteneri:

  • Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate – ICAA SA
  • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie, ICECHIM București
  • Universitatea Politehnica București
  • Institutul de Cercetari Produse Auxiliare Organice, ICPAO Mediaș

Coordonator proiect: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie, ICECHIM București
Responsabil proiect din partea ICPAO: ing. Olimpiu Blajan

Rezumatul proiectului:

Scopul principal al acestui proiect este de a reintroduce polipropilena recuperată după utilizare, în circuitul economic ca material compozit de înaltă performanță. Pentru alierea în topitură a componentelor se va folosi tehnologia industrială actuală. Proiectul constă în obținerea de noi bloc-copolimeri stiren-izoprenici cu proprietăți elastomerice termoplastice pentru reciclarea avansată a polipropilenei recuperate. Se propune o nouă tehnologie pentru obținerea de bloc-copolimeri stiren-izoprenici – materiale compozite din polipropilenă recuperată cu o foarte mare rezistență la impact în special sub 0 °C. Materialul compozit reciclat este ieftin și prezintă rezistențe la impact mult mai mari (de 2 - 4 ori mai mari) decât forma curentă de polipropilenă inițial neutilizată în producție conform rezultatelor experimentale recente. Prin urmare, reciclarea avansat a deșeurilor de polipropilenă ar putea fi realizată cu efecte favorabile pentru depoluare și protecția mediului.

Cercetarea de față se concentrează pe stabilirea parametrilor moleculari și compoziționali a bloc-copolimerilor stiren-izoprenici care rezultă din compozitele de polipropilenă recuperată cu proprietăți optime. Sintezele bloc-copolimerilor stiren-izoprenici se vor face în soluție, prin polimerizarea anionică secvențială de monomeri cu n-BuLi în calitate de inițiator, permițând obținerea de bloc-copolimeri preciși și reproductibili. Masele moleculare ale polistitrenului și bloc-poliizopren sunt bine definte cu distribuție îngustă.

Polimerizarea în soluție este o tehnică modernă, nepoluantă cu consum redus de apă și solventul este complet recuperat la sfârșitul sintezei de bloc-copolimeri stiren-izoprenici și apoi refolosit. În acest fel resursa este păstrată și mediul nu este poluat cu ape uzate.

Acești bloc-copolimeri vor fi obținuți cu anumite structuri și proprietăți fizico-mecanice, astfel încât prin alierea în topitură cu polipropilenă recuperată se vor obține compozite cu rezistență la impact mare.

 


 

Site: REPOLY