Institutul de cercetări produse auxiliare organice mediaș

NANODISPERSII ADEZIVE ECOLOGICE

REALIZATE PRIN GREFAREA ELASTOMERILOR

DESTINATE PROCESĂRII ÎMBINĂRILOR DIN PIELE, CAUCIUC ȘI MASE PLASTICE

 

 

Acronim: ECOADEZIV
Anul contractarii: 2008
Parteneri:

  • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Textile Pielărie, Sucursala Iinstitutului de Cercetare Pielărie Îcălțăminte, București
  • Universitatea din Bucureşti
  • Institutul Național de Chimie Macromoleculară „Petru Poni", Iași
  • Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice, ICPAO Mediaș
  • Academia de Studii Economice, București
  • SC. ARPITEX SA

Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Textile Pielărie, Sucursala Iinstitutului de Cercetare Pielărie Îcălțăminte, București