Institutul de cercetări produse auxiliare organice mediaș

ABORDAREA INTEGRATĂ A CONSOLIDĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
DIN CRETA PRIN TRATAMENTE BAZATE PE NANOMATERIALE
UN CONCEPT REVOLUȚIONAR

Acronim: CHALK-RESTORE
Competiție/ID Proiect: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1640
Parteneri:

  • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie, ICECHIM București
  • Universitatea POLITEHNICA, UPB, Bucuresti
  • Institutul de Cercetari Produse Auxiliare Organice, ICPAO Mediaș

Coordonator proiect: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie, ICECHIM București
Responsabil proiect din partea ICPAO: Ing. Blajan Olimpiu

Acest proiect are ca obiective dezvoltarea de soluții pentru Direcția de Cercetare 9.5. Cultural Heritage Conservation/material and nonmaterials. Cultural tourism, creative industries, cu oferirea de raspunsuri la 9.5.3. Aria tematica: Conservation and restoration of patrimony with community viability assurance.

În cadrul proiectului se pune accent la realizarea de studii artistice, arhitecturale, istorice şi culturale de cercetare complexe la Biserica de creta Basarabi. Investigații fizico-chimice de anchetă şi de corelaţiile cu factorii climatici şi de mediu pentru acest monument de patrimoniu naţional. Mai departe valorizarea monumentului istoric prin proceduri de scanare şi digitizare, și realizarea unei arhive digitale valoroase; dezvoltarea de noi soluţii tehnice şi ştiinţifice pentru restaurare şi conservare preventivă, bazate pe nanomateriale care oferă protecţie pe termen lung pentru monumentele de cretă atât în interior cât şi în exterior, cu potenţial de aplicabilitate mare, pentru conservarea patrimoniului cultural și dezvoltarea de metode originale non-distructive fizico-chimice, bazate pe știința coloidala, nanomateriale şi nanotehnologie pentru restaurarea şi conservarea preventivă a monumentelor de cretă.

Obiectiv

Obiectivul proiectului include elaborarea de tehnologii bazate pe nanomateriale adecvate pentru restaurare şi conservare preventivă a Bisericii de creta. Transferul tehnologic a scanare bisericii cretă şi a arhivei digitalizate, pentru un tur virtual turistic al obiectivului. Crearea unei companii start-up, împreună cu partenerii consorţiului, care poate efectua transferul de tehnologie al nanotehnologiei dezvoltate pentru alte site-uri arheologice cat şi a monumentelor de arhitectură din România.