Institutul de cercetări produse auxiliare organice mediaș

COMPORTAMENTUL CELULELOR MEZENCHIMALE ORALE

ÎN RELAȚIE CU UN NOU MATERIAL COMPOZIT

ÎN TERAPIA PARDONTALĂ REGENERATIVĂ MODERNĂ

 

Acronim: STEMDENT
Competitie/ID Proiect: PN-II-PT-PCCA--2012
Parteneri:

  • Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hatieganu", Cluj Napoca
  • Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca
  • Institutul de Cercetari Produse Auxiliare Organice, ICPAO Mediaș
  • Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babes", Timișoara

Coordonator proiect: Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hatieganu", Cluj Napoca
Responsabil proiect din partea ICPAO: Chim. Lucica Stanuleț

Retracția gingivală afectează un număr mare de subiecți, iar tratamentul se bazeaza pe aplicarea tehnicilor de chirurgie plastică parodontală care folosesc de obicei grefe palatine asociate cu lambouri deplasate, pentru acoperirea suprafețelor radiculare anterior expuse. Situația clinică este complicată de prezența concomitentă a leziunilor cervicale de uzură (eroziuni dentare), ceea ce necesită o terapie paralela restauratoare și parodontală chirurgicală. Deoarece țesutul parodontal are o capacitate regeratoare itrisecă redusă, celelulele mezenchinale stomale (stem) MSCs conținute în grefele palatine ce se folosesc în tehnicile chirurgicale de acoperire reticulară pot crește polul local de celule progenitoare. Folosirea MSCs autogene este o oportunitate de creștere a regenerării parodontale, în condițile lipsei protocoalelor sigure standardizate de folosire a MSCs manipulate ex vivo. Materialele folosite pentru opturarea eroziunilor dentare în timpul tratamentelor chirurgicale de acoperire radiculara pot avea efecte toxice asupra MSCs locale datorită unor compuși reziduali solubilizați. În plus, amprenta microbiologica sau unele caracteristici genetice sau inflamatorii pot să influențeze evoluția MSCs locale prin inducerea unor deficiențe funcționale.

STEMDENT dorește sa dezvolte o nouă aplicație a tratamentelor parodontale regeneratoare modern prin investigarea aprofundată a comportamentului MSCs orale în relație cu factorii de mediu (noul material compozit elaborate) și unele caracteristici biologice ale organismului.

Obiective:

Obiectivele STEMDENT sunt urmatoarele:

  • de a dezvolta un set de investigații pentru evaluarea comportamentului MSCs în relație cu unele caracteristici genetice, microbiologice și inflamatorii ale organismului;
  • de a dezvolta și caracteriza un nou material compozit nanohibrid;
  • de a dezvolta tratamente standardizate combinate chirurgicale muco-gingivale/restauratoare pentru reacțiile gingivale/eroziunile dentare bazate pe evaluarea exeprimentală a comportamentului MSCs orale în relarție cu noul material nanohibrid și cu alte materiale comercializate, precum și cu caracteristicile biologice ale organismului;
  • de a actualiza înțelegerea și folosirea rezultatelor cercetării;
  • de a dezvolta un spațiu informațional în domeniul chirurgiei parodontale/chimiei;
  • de a disemina rezultatele tratamentelor standardizate la nivel European.

STEMDENT este conceput ca și un proiect interdisciplinar/multidisciplinar complex, cu patru parteneri având competențe specifice ca parodontologia, chirurgia maxilo-facială, citologia și cultura celulelor stem, histopatologia, imunologie, regenerare (țesut nervos), medicina veterinară, dezvoltare și producție de biocompuși chimici, chimie organică, marketing și management de proiecte.

Caracterul innovator este oferit de imbunătățirea biocompatibilității materialelor composite bazată pe evaluarea riguroasă a răspunsului biologic-inclusiv a comportamentului celulelor stem. Abordarea propusă (din punct de vedere al cercetărilor cât și al intervențiilor) se bazeaza pe standardizarea cercetărilor clinice și de laborator, după stabiliriea unor argumente asociative între tratamentul parodontal și restaurator (folosind materiale composite) și evidențierea unor indicatori de risc cu influență negativă asupra comportamentului MSCs (regenerare locală), în vederea îmbunătățirii terapeiei oferite – creșterea prezivibilității intervenționale și calitatea vieții.

Rezultatele majore ale STEMDENT vor fi: tratamente clinice standardizate pentru pacienții cu patologie combinată retracție gingivală asociată cu eroziune dentară, care vor eleminina deficientele estetice și funcționale și producerea unui nou material compozit nanohibrid radioopac, care să fie folosit în terapia ortodontală directă, testat biologic și clinic. Rezultatele proiectului vor avea un impact asupra dezvoltării și educației medicale a stundeților și cercetătorilor în instituțile partenere și a poziției pe piața a firmei.