Institutul de cercetări produse auxiliare organice mediaș

CONVERSIA DEȘEURILOR DE BIOMASĂ ÎN DERIVAŢI AI FURANULUI

ÎN SCOPUL UTILIZĂRII CA BIOCARBURANŢI

 

 

 

Acronim: CARFURAL
Competiție/ID Proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0635
Contract: 95 / 1.07.2014
Finanţare: Programul 4 - Parteneriate în domenii prioritare - Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II.
Categoria de proiect: PC
Valoarea proiectului (de la buget): 1.250.000 lei
Durata contractului: 24 luni (2014-2016)

 

SCOPUL PROIECTULUI

Trasformarea deșeurilor lignocelulozice în substanțe chimice cu valoare adăugată ridicată, pentru a fi utilizate ca biocarburanți, prin producerea și procesarea unor entități chimice: furfuralul și 5 - (alcoximetil) furfurali.

PREZENTARE

Conceptul proiectului CARFURAL se bazează pe ideea că biocarburanții pe bază de derivați furanici, cum ar fi cei obținuți din deșeuri lignocelulozice, sunt o alternativă față de etanolul din biomasă, ca biocarburant. Un aspect cheie în cazul etanolului din celuloză, este dificultatea și costurile ridicate de obținere din zaharurile fermentabile rezultate din biomasa lignocelulozică. În plus, etanolul este volatil, hidrofil, potențial coroziv pentru motoare, și are un conținut energetic relativ scăzut în comparație cu benzina sau motorina.

Utilizarea de biocarburanți pe bază de derivați furanici, drept componente în motorină sau benzină, va reduce emisiile autovehiculelor, de exemplu a monoxidului de carbon, a pulberilor în suspensie, și a hidrocarburilor nearse. Aceste emisii contribuie la poluarea aerului și sunt un factor important în crearea smogului în unele orașe mari. Efectele asupra sănătatii ale inhalării de particule din aer, au fost pe larg studiate la om și animale și includ astm, cancer pulmonar, probleme cardiovasculare, și de moartea prematură.

Proiectul CARFURAL a fost conceput pentru a dezvolta noi tehnologii de producție pentru o platformă specifică de biocarburanți de înaltă performanță, de către o echipă multi-disciplinară compusă din trei partenerii.

PARTENERI

Coordonator proiect: Institutul de Cercetare Produse Auxiliare Organice Mediaș S.A. (ICPAO)
str Carpați, nr 8, 551022, Mediaș, jud Sibiu
Director de proiect - ing. Augustin Crucean

Partener 1: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM București (ICECHIM)
Spl. Independenței,nr. 202, sector 6, 06021, București
Responsabil Proiect - Dr.ing. Sanda Velea

Partener 2-Universitatea Petrol-Gaze Ploiești (UPG)
Bd. Bucuresti 39, 100520, Ploiești, Jud. Prahova
Responsabil Proiect - Prof.dr.ing. Paul Rosca

OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului CARFURAL este trasformarea deșeurilor lignocelulozice în două structuri chimice de referinţă: furfural și 5 - (alcoximetil) furfurali, urmat de procesarea acestora, pentru producția de biocarburanți cu aplicații ca aditivi sau componenți pentru benzină sau motorină, în scopul de a îmbunătăți caracteristicile acestora.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Dezvoltarea de tehnologii pentru producția de furfural și de 5 - (alcoximetil) furfurali, prin conversia catalitică a deșeurilor lignocelulozice.
 • Dezvoltarea de tehnologii pentru producerea derivațiilor furil - dioxaciclanici, pentru a fi utilizați ca biocarburanți
 • Dezvoltarea de tehnologii pentru obținerea derivaților de furil - dioxaciclan esterificați
 • Dezvoltarea de tehnologii pentru obținerea derivațiilor de furan și de tetrahidrofuran, prin hidrogenarea selectivă a 5 - (alcoximetil) furfuralilor, pentru a fi utilizați ca biocarburanți
 • Dezvoltarea de tehnologii pentru obținerea derivaților tetrahidrofuril - dioxaciclanilor, prin hidrogenarea furil - dioxaciclanilor, pentru a fi utilizați ca biocarburanți
 • Dezvoltarea de tehnologii pentru catalizatori de hidrogenare selectivă, pentru obținerea derivațiilor de furan și de tetrahidrofuran și testarea produselor
 • Dezvoltarea de tehnologii pentru producerea de biodiesel hibrid, prin procesarea împreună a deșeurilor cu conținut de trigliceride ale acizilor grași și de carbohidrați

STRUCTURA

An

Etape/ Denumirea Activităţii

Partener implicat Sfârșit etapa
 2014

 Etapa I: Dezvoltarea de modele experimentale, experimentarea modelului și dezvoltarea de tehnologii la scară de laborator pentru obținerea furfuralului, 5-(alcoximethil) furfuralilor și a derivațiilor acestora, în scopul utilizării ca biocarburanți

CO-ICPAO
P1- ICECHIM
P2-UPG
 30/11/2014
 2015 

Etapa II: Experimentarea modelului și dezvoltarea de tehnologii la scară de laborator pentru producerea furfuralului și a derivațiilor acestuia. Protecția drepturilor de proprietate intelectuală la nivel național

CO-ICPAO
P1- ICECHIM
P2-UPG
 10/12/2015
 2016 Etapa III: Experimentarea și ridicarea la scară a tehnologiilor de producere a furfuralului și a unor derivați, prin conversia catalitică a deșeurilor lignocelulozice CO-ICPAO
P1- ICECHIM
P2-UPG
 

 

APLICAȚII POSIBILE CU POTENȚIAL DE PIAȚĂ

Tehnologii inovative pentru fabricarea următoarele categorii de produse cu aplicații directe și potențial de piață:

 • furfural și 5-(alcoximetil) furfurali - intermediari de proces (pentru biocarburanți pe bază de derivați furanici) și produse finite (în alte utilizări potenţiale, e.g. rășini fenol - furanice, rășini ureo - furanice, solvenţi, etc.)
 • derivați furil-dioxaciclanici, din condensarea furfuralului și a 5-(alcoximetil) furfuralului cu glicerina (e.g. alcoxi = -OCH3, -OC2H5, -OC3H7, etc.).
 • esteri ai furil-dioxaciclanilor, obținuți din esterificarea produselor de condensare a furfuralului și ale 5 - (alcoximetil) furfuralilor cu glicerina
 • derivați de furan și de tetrahidrofuran, din hidrogenarea 5 - (alcoximetil) furfuralilor
 • derivați tetrahidrofuril - dioxaciclanici, din hidrogenarea produselor de condensare a furfuralului și a 5 - (alcoximetil) furfuralului cu glicerina
 • catalizatori de hidrogenare
 • biodiesel hibrid

CONTACT

Director Proiect – ing. Augustin CRUCEAN
tel: +40 269-843.601
tel/fax: +40 269-831.039, 831.377
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.