Institutul de cercetări produse auxiliare organice mediaș

SISTEM INTEGRAT DE OBȚINERE A COMBUSTIBILULUI SINTETIC

PENTRU AVIAȚIE DIN BIOMASA ALGALĂ

 

 

 

Acronim: ALGAL-SAF
Competiție/ID Proiect: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0083
Nr. proiect: 44/2012
Parteneri:

  • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie, ICECHIM București
  • Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice, ICPAO Mediaș
  • Universitatea din București

Coordonator proiect: Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca
Responsabil proiect din partea ICPAO: ing. Olimpiu Blajan

Tema proiectul ALGAL-SAF, este utilizarea algelor ca materie primă pentru producerea combustibililor alternativi pentru aviaţie, care ar putea înlocui combustibilii similari de natură petrochimică, fără probleme de utilizare durabilă, printr-un sistem integrat de tehnologii plecând de la alge. Proiectul va contribui la respectarea Directivei 2009/28/CE, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care recomandă statelor UE ca până în 2020, 20% din energie să fie obţinută din surse regenerabile, respectiv pentru 10% din carburanţii utilizaţi în transport.


Obiectivele generale ale proiectului se refera la valorificarea completă a biomasei algale, cu ajutorul unui sistem integrat în care biomasa este supusă extracţiei fracţiei lipidice pentru a produce ulei algal, urmată de dezhidratarea biomasei deoleinizate cu conţinut de carbohidraţi, în prezenţă de catalizatori, pentru a produce derivaţi de furan. Se vor elabora tehnologii catalitice de prelucrare simultană a esterilor metilici ai acizilor graşi şi a derivaţilor furanului prin transformarea acestora în derivaţi de alcool, şi în final se vor realiza procedee de reformare catalitică pentru obţinerea unui amestec format din izo / n alcani, în scopul utilizării ca atare sau ca un component de aditivare pentru combustibili de aviaţie, produsul respectiv fiind compatibil şi competitiv cu combustibili de aviaţie utilizaţi în prezent.


Site: algalsaf.icechim.ro