Institutul de cercetări produse auxiliare organice mediaș

AMBALAJE ALIMENTARE ECOLOGICE DIN

BIO-PLASTICE MULTIFUNCȚIONALE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

 

 

Acronim: BIO-MULTI-PAC
Competitie/ID Proiect: PN-II-PT-PCCA--2012
Nr. proiect: 59 / 2012
Parteneri:

  • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie, ICECHIM București
  • Universitatea Politehnică din București
  • METAV Cercetare-Dezvoltare S.R.L
  • Institutul de Cercetari Produse Auxiliare Organice, ICPAO Mediaș

Coordonator proiect: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie, ICECHIM București
Responsabil proiect din partea ICPAO: ing. Olimpiu Blajan

 

Proiectul propune realizarea unei tehnologii pentru obținerea unor materiale multifuncționale biodegradabile pe bază de bioplastice și bioaditivi de ultimă generație, prelucrabile prin tehnici din topitură în ambalaje alimentare tip catering. Noutatea națională și internațională și valoarea adăugată a proiectului este determinată de originalitatea modelelor conceptuale propuse pentru obținerea noilor materiale care vor avea proprietăți de utilizare cel puțin similare materialelor polimerice de proveniență petrochimică. În prezent în țară sunt acceptate materialele oxodegradabile care au biodegradabilitate limitată întrucât consideră polimeri de proveniență neregenerabilă. Potențialul aplicativ al noii tehnologii este de interes atât pentru faptul că noile materiale sunt biodegradabile cât și prin posibilitățile de aplicararea în soluție dublă, pe aceeași platformă (aplicare integrată) fie pe platforme diferite (aplicare modulată). Tehnologia poate fi aplicată și în țări cu aceleași probleme de mediu ca și Romania.

Realizarea unei tehnologii de obținere a unor noi materiale multifuncționale pe bază de biopolimeri și bioaditivi de ultimă generație prelucrabile prin tehnici de topitură în ambalaje alimentare tip catering.

Realizarea de noi materiale polimerice biodegradabile multifuncționale pe bază de materiale de proveniență regenerabilă de ultimă generație, prelucrabile prin termoformare, injecție, extrudere – suflare, în ambalaje și produse alimentare tip catering.

 

 

Site: BIO-MULTI-PACK