Institutul de cercetări produse auxiliare organice mediaș

DEZVOLTAREA ȘI STANDARDIZAREA BIOCOMBUSTIBILILOR AVANSAȚI

FOLOSIND GLICEROLUL CA SURSĂ REGENERABILĂ – 2G BIOFUELS

 

 

Acronim: 2G BIOFUELS
Competiție/ID Proiect: EUREKA Traditional
Nr. proiect: 320E/2012
Parteneri:

  • Institutul de Cercetari Produse Auxiliare Organice, ICPAO Mediș
  • Centru de Chimie Organica „Costin D. Nenitescu", București
  • Institut Univ. de Ciència i Tecnologia, Barcelona

Coordonator proiect:
Responsabil proiect din partea ICPAO: ing. Crucean Augustin

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui nou combustibil cu proprietăți îmbunătățite, pornind de la glicerina reziduală din industria biodieselului.
În urma procesului de transesterificare a grăsimilor vegetale/animale cu alcooli (în general metanol), rezultă pe lângă esterii metilici ai acizilor grași ( biodiesel) și o cantitate mare de glicerol, în raport de 1/10 față de biocombustibil, pentru care trebuie găsite aplicații cu potențial mare de producție. Proiectul rezolvă această problemă prin transformarea glicerinei în produși valoroși, utilizați la obținerea unor noi combustibili.

Obiectivele specifice proiectului :

1. Stabilirea metodelor de purificare a glicerinei și a metodelor de control a procesului de purificare și a celui de obținere a noului combustibil.
2. Optimizarea procesului de conversie a glicerinei cu scopul creșterii randamentului acestuia și îmbunătățirii tehnologiei brevetate.
3. Producerea unor compuși noi, din aceeași familie cu cel descris în brevetul EP 2007/057123.
4. Demonstrarea la nivelul instalației pilot și evaluarea eficienței tehnologice.
5. Validarea biocombustibilului drept combustibil pentru motoare diesel și pentru cazane de generare de caldură.

Rezultate obținute în urma proiectului:

1. S-a stabilit metoda de purificare a glicerinei, prin care se obține o glicerină ultrapură

  • Cerere de brevet de invenție nr. A 00272/20.04.2015 cu titlul ,,Procedeu de obtinere si purificare a glicerol formalului, utilizat la obtinerea unor noi amestecuri biocombustibile"

2. Tehnologia brevetată în patentul EP 2007/057123, a fost îmbunătățită de către IUCT din Barcelona prin condiționarea procesului T2 (transesterificare și transacetalizare).

3. IUCT a obținut în cadrul procesului T2, noi tipuri de acetali.

Cerere de brevet de invenție nr. A 00272/20.04.2015 cu titlul ,,Procedeu de obținere și purificare a glicerol formalului, utilizat la obținerea unor noi amestecuri biocombustibile"

4. Șarje demostrative pe instalația pilot (coloana de distilare peliculară statică) de purificare a glicerinei.
5. Validarea noului tip de biocombustibil, s-a realizat pe un motor diesel, cu următoarele rezultate pozitive:

  • amestecul este compatibil cu biodieselul
  • performanțele motorului sunt menținute
  • are loc o reducere a particulelor emise cu până la 25%.

 

 

 

Site: